Stowarzyszenie Latarnia

Poznaj Stowarzyszenie Latarnia

Stowarzyszenie Latarnia zostało  formalnie zarejestrowane 11.07.2017 roku, a od połowy 2020 roku ma status organizacji pożytku publicznego –  ale już dużo wcześniej rodziło się w sercach jego założycieli. 

Czuliśmy ogromną potrzebę, najpierw stworzenia miejsca sprzyjającego integracji międzypokoleniowej, potem miejsca bezpiecznych spotkań dla młodzieży, dla rodzin, zajęć, warsztatów, wykładów z dziedziny edukacji, samorozwoju, spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu innych inicjatyw, których przybywało z każdym dniem.

Jesteśmy otwarci na to, co przynosi kolejny dzień, co w danym czasie jest najbardziej potrzebne. Dlatego opiekowaliśmy się seniorami w czasie pandemii, Uchodźcami po wybuchu wojny. Teraz czujemy, że najbardziej pomocy potrzebują dzieci i młodzież, całkowicie pochłonięte przez wirtualny świat!

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

DZIEJE SIĘ W LATARNI

WESPRZYJ NAS

JAK MOŻESZ POMÓC?

CO ZROBILIŚMY?

ROK 2023 W LATARNI

Oto główne kierunki naszych działań

Boży Młyn

Miejsce spotkań, integracji międzypokoleniowej, warsztatów i wykładów. Tutaj działa Klub Rodziców z dziećmi do lat 3.

Jest to przestrzeń otwarta na wiele inicjatyw, do tworzenia których, Ty też jesteś zaproszony!
Zobacz więcej…

Pomoc bezdomnym i potrzebującym

W Bożym Młynie przygotowujemy ciepły posiłek, kawę, herbatę dla bezdomnych, starszych samotnych osób oraz innych potrzebujących. Nasi wolontariusze roznoszą jedzenie tym osobom, które nie mogą do nas dotrzeć. Współpracujemy z Bankiem Żywności w Krakowie.
Dowiedz się więcej…

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych

Jesteśmy przekonani, że tylko w silnej, pełnej miłości rodzinie, możliwy jest rozwój każdego jej członka. Dlatego co roku przeprowadzamy kilka edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – warsztatów pozwalających poprawić relacje w rodzinie oraz realizujemy inne projekty pomagające budować i wzmacniać więzi.
Poznaj katalog kursów…

CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

Korzystając z bogatego doświadczenia w działalności charytatywnej oraz wspierania i zacieśniania więzi wśród społeczności lokalnej, pomagamy firmom w praktyce realizować społeczną odpowiedzialność biznesu.