Stowarzyszenie Latarnia

Akademia autoprezentacji – bezpłatne warsztaty dla młodzieży

Techniki autoprezentacji w obecnych czasach są jedną z kluczowych umiejętności, jakie powinien posiadać młody człowiek. Matura i inne egzaminy ustne to tylko jedna z form, która wymaga swobodnego przekazywania własnych myśli. Życiowo umiejętność ta jest niemniej ważna – rozmowa kwalifikacyjna, szkolenia i spotkania z klientami, wszystko to wymaga umiejętności „sprzedawania” siebie. 

Celem tego projektu było przygotowanie do tego typu sytuacji. Chcieliśmy, aby młodzi ludzie byli odporni na stres towarzyszący wypowiedziom publicznym i potrafili zaprezentować wszystkie swoje atuty w sposób, który będzie najbardziej korzystny dla nich.

Zaprosiliśmy młodych ludzi z województwa małopolskiego w wieku 13-18 lat. Każdy warsztat to 3 godziny treningowe (za każdym razem z innym specjalistą), z przerwą na poczęstunek oraz po 2 godziny treningowe konsultacji indywidualnych (1 godzina z psychologiem i 1 godzina ze specjalistą od pacy głosem). Wszystkie te zajęcia miały na celu pogłębianie uniwersalnych, osobistych i społecznych kompetencji uczniów, niezbędnych w procesie edukacji, ale też w życiu osobistym i zawodowym, takich jak: 

👉rozbudzenie i zwiększenie poczucia własnej wartości,
👉rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
👉wzrost umiejętności uogólniania i wyciągania wniosków,
👉skuteczne komunikowanie się, samodzielność, odpowiedzialność,
👉twórcze rozwiązywanie problemów, autoprezentacja,
👉publiczna prezentacja wyników pracy grupowej i własnej,
👉autorefleksja, ocena wkładu pracy własnej i innych członków grupy.

Nasi eksperci poprowadzili zajęcia doskonalące techniki nabywania wiedzy oraz działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną, a także mające na celu rozwój potencjału indywidualnych talentów uczestników.

26.09 – p. Małgorzata Pióro – Poczuj moc swoich talentów

27.09 – p. Kacper Owiński – ABC młodego oratora, czyli jak okiełznać wystąpienia publiczne

28.09 – p. Jakub Róg – Zawsze zaczynaj od dlaczego – czyli o tym jak sprawić, by ludzie chcieli za Tobą podążać 

29.09 – p. Wojciech Bonowicz – Kłopoty z pisaniem – jak je rozwiązywać?

30.09 – p. Aleksander Tomczyk – Jak zmienić kiepskie przemówienie/występ/prezentację w majstersztyk

01.10 – p. Anna Kucharska – Zygmunt –  Co wiem o sobie? – moje zasoby i obszary do pracy czyli wielka inwentaryzacja.