Stowarzyszenie Latarnia

Fundamenty wychowania – warsztaty dla rodziców

Chcemy mieć na nasze dzieci wpływ, żeby przekazać im to, co uważamy za najważniejsze w życiu. Chcemy podzielić się własnym doświadczeniem. Chcemy zbudować z nimi trwałą, serdeczną  więź. Chcemy, żeby dawały sobie radę, miały przyjaciół, żeby były szczęśliwe. Jak to zrobić?

Co trzeba wiedzieć o emocjach, potrzebach, wartościach, granicach, komunikacji, żeby „ogarnąć” to wychowanie? Żeby dobrze poczuć się w roli rodzica?

Refleksje oprzemy  na naszych (prowadzącej i uczestników) doświadczeniach oraz tym, co podpowiadają programy propagujące wychowanie do dialogu: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Porozumienie bez przemocy, Pozytywna dyscyplina.

O tym wszystkim będziemy rozmawiać na 4 spotkaniach w kolejne marcowe czwartki (9, 16, 23, 30.03.23r.) w godz. 17.30-20.30 w lokalu Szkoły nauki Jazdy Flinstones, ul. Balicka 18 (pętla tramwajowa)