Wesprzyj nasze działania!

Dziękujemy, że chcesz wspierać nasze działania!

Zapewniamy, że od razu przystąpisz do wspierania naszej sprawy. Dziękujemy za hojność!

Kto dzisiaj wspiera?
Nigdy nie udostępnimy nikomu tych informacji.
Dane osobiste

Wybierz metodę płatności

Chcesz przekazać darowiznę tradycyjnym przelewem?

Nic prostszego!

Nasz numer konta : PKO 61102029060000180203888690

Możesz dopisać, na jaki cel chciałbyś by zostały wykorzystane Twoje pieniądze:

- działalność statutowa Stowarzyszenia Latarnia

- pomoc bezdomnym i seniorom

- organizacja warsztatów wspierających rodzinę

- organizacja wycieczek i wyjść dla samotnych seniorów

- inne własne pomysły

Terminy
Here's what you're about to donate:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Darowizna ogółem

Suma darowizn: 200zł