Stowarzyszenie Latarnia

Konkurs Patriotyczny Stowarzyszenia Latarnia (OPP) i Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej

Stowarzyszenie Latarnia (OPP) przy współpracy z Departamentem Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej jako grantodawcą ogłosiły i zaprosiły młodzież w wieku 12-17 lat do udziału w konkursie patriotycznym.

Celem konkursu było podtrzymanie i ożywienie rodzimej świadomości patriotycznej i historycznej oraz kultywowanie i utrwalanie tradycji patriotycznych pośród młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych i początkowych klas szkół średnich.

W konkursie online należało odpowiedzieć na pięć pytań, przy czym pierwsze cztery  to pytania eliminacyjne. Natomiast pytanie piąte, otwarte było decydujące.

Jury w składzie: Angelika Jaśko – polonistka; Monika Róg – bibliotekarka, prezes Stowarzyszenia Latarnia (OPP); Aleksander Tomczyk – artysta-muzyk, członek Stowarzyszenia Latarnia otrzymało osiemdziesiąt dziewięć prac.

Spośród nich wybrano łącznie osiemnaście (18) najciekawszych i spełniających kryteria prac, z których nagrodzono: dwanaście wyróżnieniami, pięć nagrodami głównymi i jedną nagrodą ekstra dla ucznia, który do konkursu zgłosił się z… Gdańska!

Nagrody główne:

 1. Karolina Nowak, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, Kraków
 2. Zofia Skoraczewska, Szkoła Podstawowa nr 91,  Kraków
 3. Anna Emilewicz, Szkoła Podstawowa nr 132, Kraków
 4. Patrycja Gliszczyńska, XVIII Liceum Ogólnokształcące, Kraków
 5. Daniel Grzesiak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pallotiego, Kraków

Nagroda ekstra:

 1. Jan Gawinkowski, Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku

Wyróżnienia:

 1. Natalia Błachnio, Szkoła Podstawowa nr 132, 
 2. Justyna Kuc, Szkoła Podstawowa nr 91 
 3. Karolina Węgrzyn, XVIII Liceum Ogólnokształcące  
 4. Nikodem Cyganik, XVIII Liceum Ogólnokształcące 
 5. Patryk Wrona, XVIII Liceum Ogólnokształcące  
 6. Olimpia Nestor, XVIII Liceum Ogólnokształcące 
 7. Wiktor Kotarba, XVIII Liceum Ogólnokształcące  
 8. Wojtek Buczek, XVIII Liceum Ogólnokształcące  
 9. Konrad Sas, XVIII Liceum Ogólnokształcące 
 10. Paweł Żółciński, XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 11. Julia Bruzda, XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
 12. Bartosz Kutrzeba, XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni:
– laureaci nagrody głównej (pięć osób): okolicznościowym dyplomem konkursowym i koszulką
patriotyczną z nadrukiem orła białego oraz listem gratulacyjnym skierowanym do placówki szkolnej, do której laureat uczęszcza.
– laureat nagrody ekstra: zestaw książek o tematyce historycznej wraz z dyplomem i listem gratulacyjnym
– laureaci wyróżnień: książką o tematyce historycznej wraz z dyplomem i listem gratulacyjnym

Prace uczestników w doskonałej większości, ok. siedemdziesiąt procent były rzeczowe,
poprawne i na temat, choć w tej liczbie nie wszystkie kompletne. Ok. dziesięć procent prac
zostało odrzuconych ze względu na niepoważne, niewłaściwe podejście uczestników do konkursu.
Nieco więcej niż dwadzieścia procent to prace wyróżniające się wiedzą uczestników oraz
dojrzałością w podejściu do samego konkursu i jego tematyki – kwestii patriotycznych. Pytanie
otwarte sprowokowało do wypowiedzi uczestników, które niejednokrotnie zaskakiwały dojrzałością
w ocenie i poruszały głębią wypowiedzi. Wspomniane 20 % to jednocześnie lista laureatów.
W ocenie jury konkurs stał na dobrym i bardzo dobrym poziomie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.