Stowarzyszenie Latarnia

Młyński Spichlerz

Ten niewielki internetowy sklepik powstał, aby wspomóc finansowo wszystkie nasze niedochodowe działania: pomoc potrzebującym, warsztaty, wykłady, zajęcia dla dzieci.
Wszystkie sprzedawane w tym sklepiku artykuły pochodzą od naszych Przyjaciół, a cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową.
W Młyńskim Spichlerzu można też rezerwować miejsca na nasze warsztaty oraz zakupić nasze szkolenia on-line!