Stowarzyszenie Latarnia

Może pomożecie nam kupić samochód potrzebny do transportu żywności?

Stowarzyszenie Latarnia, które prowadzi Boży Młyn, koniecznie potrzebuje duży samochód! Od marca 2020 roku, czyli od początku pandemii koronawirusa, musieliśmy przestawić naszą działalność na zupełnie nowe tory. Życie wymogło na nas zwiększenie zaangażowania w pomoc bezdomnym, seniorom, tym, którzy w wyniku przestojów stracili pracę, rodzinom wielodzietnym. Przygotowujemy im gorący posiłek, który wolontariusze roznoszą do domów oraz paczki żywnościowe dla około 80 osób. Przy czym liczba ta systematycznie rośnie. Bank Żywności w Krakowie oraz kilka sklepów wspierają nas jedzeniem, ale sami musimy je odbierać. Następnie wszystko sortujemy, pakujemy do paczek a resztę przetwarzamy. W pracę zaangażowanych jest na stałe ponad 15 wolontariuszy! Na razie do przywożenia i rozwożenia żywności korzystamy z naszych prywatnych samochodów oraz z pożyczonego od zaprzyjaźnionego Pana Franciszka dużego Forda, ale po tych kilku miesiącach intensywnych działań widzimy, że bez dużego własnego samochodu nie damy rady dłużej pracować na takim poziomie, do którego przyzwyczailiśmy naszych „podopiecznych”. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, którym troska o dobro drugiego, potrzebującego człowieka, leży na sercu – pomóżcie nam kupić samochód, którym teraz będziemy wozić żywność, a po ustaniu pandemii, naszych seniorów na wycieczki, pielgrzymki, koncerty! Jeśli jesteś zdecydowany wspomóc nas chociaż drobną kwotą, bardzo Ci dziękujemy!