Stowarzyszenie Latarnia

Rodzina naszym największym kapitałem

W ramach projektu „Rodzina naszym największym kapitałem” zostały przeprowadzone warsztaty dla 2 grup po 20 osób.
Pierwsza edycja to 5 spotkań po 3 godziny warsztatowe (15 godz. warsztatowych) w czwartki: 24.11.2022 – 22.12.2022; w godz.17:30-20:00, druga (bardzo wyczekiwana) edycja weekendowa sobota 26.11.2022, niedziela 27.11.2022; w godz. 9.00 – 17.30 (1 godzina warsztatowa = 45 minut).

Zawartość tematyczna kursu:
Relacja- jak budować i pogłębiać dobrą relację z dzieckiem
Uczucia- jak akceptować i radzić sobie z trudnymi emocjami
Współpraca- jak skłonić dzieci do wspólnych działań
Dyscyplina- jak korygować niepożądane zachowania bez przemocy
Samodzielność i odpowiedzialność- jak kierować, a nie wyręczać
Poczucie wartości dziecka- jak budować i rozwijać pozytywny obraz siebie i adekwatna samoocenę
Co robić, gdy dzieci się biją?- jak gasić pożary
Kto się lubi, ten się czubi- jak pomóc rodzeństwu być za pan brat (na podstawie programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców i innych
źródeł).

Poza samą zawartością kursu cennym elementem edukującym była również wymiana doświadczeń rodzicielskich/wychowawczych między uczestnikami warsztatów.


Osiągnięty cel:
Zorganizowano dwie edycje warsztatów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców, w sumie 30 godzin warsztatowych.
W projekcie wzięło udział 40 osób, z których każda podniosła swoje kompetencje rodzicielskie oraz umiejętności interpersonalnych.