Stowarzyszenie Latarnia

Stowarzyszenie Latarnia od początku stara się otaczać opieką starsze, samotne osoby.
Podczas częstych kontaktów z seniorami, odkryliśmy, że wielu z nich nie opuszczało domu od bardzo długiego czasu.
Dosyć duża grupa seniorów zwraca się do nas z prośbą o pomoc w obsłudze telefonów, laptopów i innych urządzeń komunikacyjnych. Rozeznając potrzeby osób starszych chcemy im zaproponować udział w projekcie „Senior to skarb”.

Projekt przewiduje następujące etapy:
1. Warsztaty podnoszące umiejętności osób starszych w zakresie obsługi urządzeń elektronicznych.
Propagowanie wiedzy, podnoszenie kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi internetowych (platform komunikacyjnych, komunikatorów) – każda edycja to 15 godzin warsztatowych. Rozpoczęcie 15.09.2023 o godz. 16.30 w Bożym Młynie.
2. W 2023 dwa spotkania edukacyjno – integracyjne: wykłady, warsztaty, zajęcia integracyjne, poczęstunek.
Spotkania mają pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku starości, szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości; rozwoju współpracy/integracji międzypokoleniowej.
3. Zorganizowanie wspólnych wyjść do kina, teatru, filharmonii – zwłaszcza dla osób, które same nie wychodzą z domu. 3 wyjścia w 2023 r. i 3 wyjścia w 2024r. Każdorazowo udział weźmie 10 seniorów pod opieką 2 animatorów i 2 wolontariuszy, którzy pomogą osobom ze szczególnymi potrzebami. Wyjścia będą służyły
wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.