Stowarzyszenie Latarnia

Warsztaty rozwijające umiejętności miękkie

Ruszyły zapisy na 1. edycję bezpłatnych zajęć kształtujących umiejętności miękkie dla osób w wieku 16-22 lata 💪
Zajęcia przeznaczone są dla grupy 10 osób i obejmują:
🔸 3 godziny treningowe (3 x 45 minut) konsultacji indywidualnych,
🔸 14 godzin treningowych (14 x 45 minut) zajęć grupowych.
W ramach zajęć zaplanowane zostały spotkania z psychologiem, trenerem emisji głosu, coachem. Tematyka zajęć obejmować będzie zarówno umiejętności osobiste, jak i interpersonalne, m.in. radzenie sobie ze stresem, inteligencję emocjonalną, asertywność, rozwiązywanie konfliktów i pracę zespołową 🧠👥
Zachęcamy do przekazywania informacji wszystkim Zainteresowanym! 😊
Zapraszamy do zapisów TUTAJ!
Żeby ułatwić Wam podjęcie decyzji o zapisie, przybliżymy Wam, czym są umiejętności miękkie.
 
Kompetencje miękkie można podzielić na osobiste i interpersonalne. Ogólnie rzecz ujmując, to umiejętności, które wpływają na to, jak funkcjonujemy wśród innych ludzi, ale też jak organizujemy swoją własną pracę i podchodzimy do różnych doświadczeń.
Lista kompetencji miękkich to coś w zasadzie niemożliwego do wyczerpania. Mając na uwadze jednak umiejętności najczęściej poszukiwane przez pracodawców 🕵️, przedstawiamy kilka przykładów:
📌 radzenie sobie ze stresem,
📌 samomotywacja,
📌 inteligencja emocjonalna,
📌 asertywność,
📌 kreatywność,
📌 rozwiązywanie konfliktów,
📌 autoprezentacja,
📌 umiejętność pracy w zespole.
W przeciwieństwie do kompetencji twardych, czyli np. znajomości oprogramowania 🧑‍💻 czy konkretnych umiejętności 👩‍🔬, kompetencji miękkich nie da się precyzyjnie zmierzyć. Jednak to właśnie one wysuwają się na pierwszy plan podczas np. rozmowy rekrutacyjnej i mogą być naprawdę twardym argumentem przemawiającym za zatrudnieniem właśnie nas! 💪