Stowarzyszenie Latarnia

"Wolontariat - jak mięśnie - trzeba codziennie trenować!"

  1.   W projekcie “Wolontariat- jak mięśnie- trzeba codziennie trenować!” wzięły udział szkoły z 3 województw: 15 szkół z województwa podkarpackiego, 15 szkół z województwa mazowieckiego i 24 szkoły z województwa małopolskiego, w sumie 54 szkoły. Z wszystkimi szkołami jesteśmy w stałym kontakcie, z wieloma planujemy dalsze wspólne działania i promowanie wolontariatu wśród młodzieży.
  2. Na zakończenie projektu uczniowie wypełniali ankietę, z której wyniki będą dla nas i opiekunów szkolnych kół wolontariatu wspaniałym materiałem do analizy i planowania kolejnych działań. Ze 110 udzielonych odpowiedzi, 93 uczniów uważa, że wolontariat, a w szczególności udział w naszym projekcie, zmienił wiele w ich życiu. Każdy opisał co ma dokładnie na myśli. Padały tak wzruszające słowa jak: “zmienił podejście do świata i innych osób”, “pozwolił mi zobaczyć świat z innej perspektywy”, “zauważyłam, że nawet małe gesty to wielka pomoc”, “zmienił moje patrzenie na samotność ile w mojej okolicy na moim osiedlu jest ludzi samotnych, schorowanych, potrzebujących kontaktu z innym człowiekiem, ludzi pełnych historii”, “wolontariat dał mi poczucie, że jestem częścią wspólnoty ludzi, którzy wyznają podobne wartości jak ja i chcą pomagać innym”, “wolontariat, oprócz tego, że niesie ze sobą bezinteresowną pomoc, może być drogą do zawarcia nowych znajomości, czy też szansą na zdobycie nowych umiejętności. Z całą pewnością można powiedzieć, że to inwestycja w samego siebie”.
    Wszystkie te materiały znajdą się w przygotowanym przez nas podsumowaniu (ewaluacji) projektu, który został przesłany do szkół i który można pobrać TUTAJ.
  3. Udało nam się uruchomić na platformie YouTube kanał Koło Nas, na którym umieszczaliśmy materiały nadsyłane przez szkoły. Statystyki kanału wskazują, że w okresie 28.05.2022 – 31.12.2022 (kiedy zrobiliśmy zrzut ekranu) nasze filmy obejrzało13735 osób! To o wiele więcej niż początkowo zakładaliśmy. a ponieważ w “poczekalni” mamy jeszcze materiały z kilku szkól,to te statystyki będą stale rosły. Wspólnie ze szkołami ustaliliśmy, że kanał będzie dalej działał i promował wolontariat.
  4. W warsztatach wprowadzających i podsumowujących projekt, oraz w warsztatach w szkołach, zarówno w realu jak i online wzięło udział 55 nauczycieli. Prawie wszyscy mają nadzieję na kontynuowanie projektu, udało się nawet wypracować plan i cele kolejnych wspólnych działań.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu „Wolontariat – jak mięśnie – trzeba codziennie trenować!” są:
– wzrost wiedzy uczestników projektu na temat wolontariatu,
– zwiększenie wrażliwości młodych osób na potrzeby najbliższych osób (w domu, rodzinie, klasie, szkole, środowisku),
– wzrost liczby wolontariuszy oraz zwiększenie ich aktywności,
– nagrane i opublikowane materiały w ramach kanału na YouTube (Koło Nas) – 52 materiały
– zaktywizowanie samorządów uczniowskich i rad wolontariatu w co najmniej 45 szkołach,
– rozwinięcie i wzmocnienie relacji rówieśniczych,
– wyniki ankiety przeprowadzonej na koniec projektu wskazały nam kierunki dalszych działań w ramach promocji
wolontariatu