Stowarzyszenie Latarnia

Stowarzyszenie Latarnia zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województw:
małopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego do udziału w projekcie, współfinansowanym przez MEiN, "Wolontariat - jak mięśnie - trzeba codziennie trenować!".

 

                   Celem zadania jest aktywizacja dzieci i młodzieży, rozwijanie i wzmacnianie relacji rówieśniczych oraz ochrona zdrowia psychicznego poprzez działania wolontariackie realizowane w projektach edukacyjnych, wychowawczych lub społecznych, jednocześnie na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

                 Przygotowani przez nas Liderzy Wolontariatu będą spotykać się z młodzieżą szkolną (stacjonarnie lub online) pokazując, że wolontariusz, to także osoba, która pomaga innym w najbliższym otoczeniu, domu, klasie, szkole. Pokażemy na przykładach, jak wiele dobra można zdziałać w swoim środowisku. Wzmacniając i rozwijając relacje rówieśnicze uświadomimy młodym ludziom, że razem można więcej, dlatego dobrze jest działać w grupkach. Spróbujemy przekonać młodych ludzi, że dobrych rzeczy nie trzeba się wstydzić, a wręcz przeciwnie, w dobie kiedy złe informacje zalewają nas z każdej strony, my uruchomiliśmy Kanał Dobrych Wiadomości: KOŁO NAS, gdzie będziemy promować tylko pozytywne informacje.

                Naszym celem będzie zaangażowanie młodzieży w dokumentowanie (filmiki, podcasty, plakaty, zdjęcia) swoich działań wolontariackich. Nasi Liderzy będą do ich dyspozycji przez cały czas trwania projektu, także w czasie wakacji, pomagając w kwestiach merytorycznych i technicznych. Przygotowane materiały wezmą udział w konkursie online na najciekawiej zaprezentowane działania wolontariackie. Głosować będą mogli wszyscy uczniowie szkół biorących udział w projekcie.

                5 najciekawszych projektów otrzyma nagrody główne, a kolejne 5 otrzyma wyróżnienia. Wszystkie szkoły zaangażowane w projekt zostaną opisane w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, jako promujące idee wolontariatu. Zgromadzone materiały zostaną opracowane i udostępnione (zgodnie z zasadami RODO) na naszym kanale YouTube. Laureaci konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na specjalną Galę Młodych Wolontariuszy (12.12.2022r.), podczas której zaprezentowane zostaną ich prace oraz wręczone nagrody .

Szczegółowy program projektu
„Wolontariat – jak mięśnie – trzeba codziennie trenować!”

Przeszkolenie Liderów Wolontariatu, którzy będą prowadzili zajęcia z młodzieżą.

Szkolenie online dla nauczycieli wprowadzające w szczegóły naszego programu i rekrutacja szkół.

Zajęcia w klasach/grupach pokazujące ideę wolontariatu, wprowadzające w szczegóły programu. Prezentacja przykładów wolontariatu działającego w lokalnych środowiskach oraz materiałów do Kanału Dobrych Wiadomości „Koło nas”. Ogłoszenie konkursu na najciekawiej zaprezentowane działania wolontariackie, nawet te domowe, szkolne, środowiskowe. Spotkania, w zależności od decyzji dyrekcji szkoły, będą się odbywały stacjonarnie lub online.

Czas działania młodych osób, konsultacje telefoniczne, mailowe, osobiste. Wolontariat wspierany naszą radą. Dzielenie się materiałami.

Prezentacja prac konkursowych, głosowanie i rozstrzygnięcie konkursu oraz wypełnienie i analiza ankiet podsumowujących działania uczniów oraz zaangażowanie nauczycieli.

Gala Młodych Wolontariuszy – podsumowanie projektu, wręczenie nagród, poczęstunek. Wspólne tworzenie planów na kolejny rok.

Ewaluacja projektu.

Zainteresowane szkoły zapraszamy na spotkanie online wprowadzające w szczegóły projektu, w jednym z podanych terminów. Zapisy TUTAJ!

Dokumenty związane z projektem:

ZAPROSZENIE DLA SZKÓŁ

REGULAMIN KONKURSU

POROZUMIENIE POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM LATARNIA A SZKOŁĄ

LIST DO RODZICÓW

ZGODA RODZICÓW

KARTA OCENY PRACY KONKURSOWEJ