Stowarzyszenie Latarnia

Stowarzyszenie Latarnia zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województw:
małopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego do udziału w projekcie, współfinansowanym przez MEiN, „Wolontariat – jak mięśnie – trzeba codziennie trenować!”.

                   Celem zadania jest aktywizacja dzieci i młodzieży, rozwijanie i wzmacnianie relacji rówieśniczych oraz ochrona zdrowia psychicznego poprzez działania wolontariackie realizowane w projektach edukacyjnych, wychowawczych lub społecznych, jednocześnie na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

                 Przygotowani przez nas Liderzy Wolontariatu będą spotykać się z młodzieżą szkolną (stacjonarnie lub online) pokazując, że wolontariusz, to także osoba, która pomaga innym w najbliższym otoczeniu, domu, klasie, szkole. Pokażemy na przykładach, jak wiele dobra można zdziałać w swoim środowisku. Wzmacniając i rozwijając relacje rówieśnicze uświadomimy młodym ludziom, że razem można więcej, dlatego dobrze jest działać w grupkach. Spróbujemy przekonać młodych ludzi, że dobrych rzeczy nie trzeba się wstydzić, a wręcz przeciwnie, w dobie kiedy złe informacje zalewają nas z każdej strony, my uruchomiliśmy Kanał Dobrych Wiadomości: KOŁO NAS, gdzie będziemy promować tylko pozytywne informacje.

                Naszym celem będzie zaangażowanie młodzieży w dokumentowanie (filmiki, podcasty, plakaty, zdjęcia) swoich działań wolontariackich. Nasi Liderzy będą do ich dyspozycji przez cały czas trwania projektu, także w czasie wakacji, pomagając w kwestiach merytorycznych i technicznych. Przygotowane materiały wezmą udział w konkursie online na najciekawiej zaprezentowane działania wolontariackie. Głosować będą mogli wszyscy uczniowie szkół biorących udział w projekcie.

                5 najciekawszych projektów otrzyma nagrody główne, a kolejne 5 otrzyma wyróżnienia. Wszystkie szkoły zaangażowane w projekt zostaną opisane w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, jako promujące idee wolontariatu. Zgromadzone materiały zostaną opracowane i udostępnione (zgodnie z zasadami RODO) na naszym kanale YouTube. Laureaci konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na specjalną Galę Młodych Wolontariuszy (12.12.2022r.), podczas której zaprezentowane zostaną ich prace oraz wręczone nagrody .

Szczegółowy program projektu
„Wolontariat – jak mięśnie – trzeba codziennie trenować!”

 1. Przeszkolenie Liderów Wolontariatu, którzy będą prowadzili zajęcia z młodzieżą.
 2. Szkolenie online dla nauczycieli wprowadzające w szczegóły naszego programu i rekrutacja szkół.
 3. Zajęcia w klasach/grupach pokazujące ideę wolontariatu, wprowadzające w szczegóły programu. Prezentacja przykładów wolontariatu działającego w lokalnych środowiskach oraz materiałów do Kanału Dobrych Wiadomości „Koło nas”. Ogłoszenie konkursu na najciekawiej zaprezentowane działania wolontariackie, nawet te domowe, szkolne, środowiskowe. Spotkania, w zależności od decyzji dyrekcji szkoły, będą się odbywały stacjonarnie lub online.
 4. Czas działania młodych osób, konsultacje telefoniczne, mailowe, osobiste. Wolontariat wspierany naszą radą. Dzielenie się materiałami.
 5. Prezentacja prac konkursowych, głosowanie i rozstrzygnięcie konkursu oraz wypełnienie i analiza ankiet podsumowujących działania uczniów oraz zaangażowanie nauczycieli.
 6. Gala Młodych Wolontariuszy – podsumowanie projektu, wręczenie nagród, poczęstunek. Wspólne tworzenie planów na kolejny rok.
 7. Ewaluacja projektu.

Zainteresowane szkoły zapraszamy na spotkanie online wprowadzające w szczegóły projektu, w jednym z podanych terminów. Zapisy TUTAJ!

Dokumenty związane z projektem:

 1. ZAPROSZENIE DLA SZKÓŁ
 2. REGULAMIN KONKURSU
 3. POROZUMIENIE POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM LATARNIA A SZKOŁĄ
 4. LIST DO RODZICÓW
 5. ZGODA RODZICÓW
 6. KARTA OCENY PRACY KONKURSOWEJ

PDF Embedder requires a url attribute

https://youtu.be/IhkXc7bj6Hk