Stowarzyszenie Latarnia

Konkurs na NAJlepsze ciasto – wspólnymi siłami i z Waszą pomocą wyremontujemy łazienkę w Bożym Młynie

Z czym najlepiej zrobić ciasto? Z miłością !

I my takie ciasta zrobione przez WAS chętnie przyjmiemy i będziemy sprzedawać podczas festynu 22.06….

Boży Młyn zbiera fundusze na remont łazienki – koszt materiałów i robocizny jest za wysoki, aby pokryć go z posiadanych środków, zatem Panie i Panowie pieczemy, bo pomaganie to dzielenie się np…. ciastem 🙂

REGULAMIN:

  1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni.
  2. Ciasto powinno być doręczone w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 22 .06.024r. w wyznaczone miejsce podczas festynu
  3. Uczestnik zgłaszając się do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na wyeksponowanie ciasta na stoisku oraz na przeznaczenie go (po rozstrzygnięciu konkursu) do degustacji przez uczestników imprezy.
  4. Do ciasta należy dołączyć nazwę wypieku oraz dane jego autora (imię i nazwisko).
  5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbędzie się w dniu imprezy ok. godz. 17
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć i nazwisk uczestników
  7. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.
  8. Komisja konkursowa składająca się m. in. z przedstawicieli  Bożego Młyna według następujących kryteriów oceny: oryginalność pomysłu, walory smakowe, walory estetyczne.