Stowarzyszenie Latarnia

Stowarzyszenie Latarnia realizuje projekt „Nasza Rodzina to siła!”, którego celem jest podniesienie kompetencji rodzicielskich 56 rodziców.
Projekt skierowany jest do mieszkańców Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z obszarów wiejskich.
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych:
W 2023 roku 2 edycje warsztatów „Szkoła dla Rodziców” dla grup liczących po 14 osób. 1 edycja w Krakowie dla mieszkańców gmin podkrakowskich (rozpoczęcie 21.09.2023), 1 w gminach Małopolski, na obszarze wiejskim (rozpoczęcie 26.09.2023 w Zabierzowie).
W 2024 roku 2 edycje warsztatów „Szkoła dla Rodziców” dla grup liczących po 14 osób. 1 edycja w Krakowie dla mieszkańców gmin podkrakowskich, 1 w gminach Małopolski, na obszarze wiejskim.
Program warsztatów będzie obejmował 10 spotkań po 4 godz. warsztatowe (1 godzina warsztatowa=45 min).

Tematami będą m.in.:

 • Relacje- jak budować i pogłębiać dobrą relację z dzieckiem
 • Uczucia- jak akceptować i radzić sobie z trudnymi emocjami
 • Współpraca
 • Dyscyplina
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Poczucie wartości dziecka
 • Co robić, gdy dzieci się biją?
 • Jak pomóc rodzeństwu być za pan brat

Ponadto planujemy działania wzmacniające więzi rodzinne. Będą to comiesięczne spotkania integracyjne rodzinne przy grach planszowych. Jest to sprawdzona przez nas forma twórczego spędzania wolnego czasu. Dzieci mają okazję nauczyć się zdrowej rywalizacji, odkrywają swoich rodziców z innej strony, uczą się współpracy, a także znosić porażkę.

Zajęcia będą prowadzić animatorzy ze Stowarzyszenia miłośników Gier Planszowych GRALICJA!

Terminy planszówek w 2023 roku, zawsze w godzinach 10.00 – 16.00:

 • 26.08.2023
 • 9.09.2023
 • 21.10.2023
 • 25.11.2023

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.