Stowarzyszenie Latarnia

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia „Latarnia” w okresie 07.2017 – 12.2019r.

SPRAWOZDANIE