Stowarzyszenie Latarnia

Kształcenie umiejętności miękkich wśród młodzieży zamieszkującej Miasto Kraków i najbliższe okolice