Stowarzyszenie Latarnia

Warsztaty kreatywne dla dzieci w oparciu o terapię sztuką

Zapraszamy dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej na cykl 6 warsztatów twórczych w oparciu o terapię sztuką (arteterapia).

Każdy warsztat poruszy odrębny temat, istotny dla małego człowieka w wieku wczesnoszkolnym, przed którym stają wyzwania wejścia w nowe środowisko oraz nowe doświadczenia.

Dając pole do rozmowy, doświadczania i wyrażania siebie poprzez sztukę, na zajęciach podejmiemy tematy dotyczące np. poczucia wartości, emocji, odnalezienia się w grupie.
Przy pomocy intuicji udamy się w podróż po krainie kreatywności i będziemy m.in. tworzyć różne historie, obrazy siebie, malować dźwięki, emocje oraz tańczyć.
Praca w kameralnej i stałej grupie stanowi świetną okazję do budowania nowych, bezpiecznych relacji, dzielenia się swoimi pasjami i wzajemnego inspirowania. Cykl warsztatów stanowi kompilację tematów, które mają uświadomić małemu człowiekowi swoją wyjątkowość, dać narzędzie do regulowania emocji i odreagowywania trudnych sytuacji, uczyć lepszego kontaktu ze sobą i komunikacji z rówieśnikami.

Udział w zajęciach nie wymaga tzw. „talentu” i zdolności manualnych. Jest to warsztat rozwojowy, na którym istotą działań jest sam proces kreacji, tworzenia i interakcji w grupie. Zajęcia nie będą prowadzone w konwencji szkolnej tzn. nie będzie ocen, porównywania, „szlifowania warsztatu”, przymusu, narzucania rozwiązań, nagradzania aprobatą.


Warsztat ma na celu zmotywować i sprowokować dzieci do poszukiwania własnych rozwiązań, uwolnienia własnej ekspresji i kreatywności. Ma również dać dzieciom narzędzie do odreagowywania, wyciszania się, ćwiczenia koncentracji i uwagi. Sztuki plastyczne dają doskonałą okazję i możliwość ekspresji uczuć stanowiąc bardziej, niż werbalizowanie, dostępny dla dzieci język komunikacji. Dzieci nie zawsze rozumieją swoje emocje i dlatego trudno im je ubrać w słowa.


Wśród proponowanych technik artystycznych są: techniki plastyczne (malarstwo, rysunek, kolaż, wyklejanki, płaskorzeźba itp.), praca z ciałem poprzez elementy tańca, aktywności związane z muzyką. Dodatkowo dla wzmocnienia umiejętności motorycznych i sprawności manualnej (przygotowanie do nauki pisania), na każdych zajęciach dzieci dostaną do domu grafomotoryczne ćwiczenia usprawniające pracę obu półkul mózgowych.

Cykl składa się z 6 warsztatów.
– Terminy spotkań: 23 / 30.10, 06 / 13 / 20 / 27. 11
– Godzina: 17:00-18:30
– Kameralna grupa: do 10 osób
– Miejsce: Sala OSK Flinstones, ul. Balicka 18, Kraków (pawilony przy pętli tramwajowej – Bronowice Małe)
– Płatność: 60 zł za 6 spotkań (kwocie za materiały plastyczne)
– Zapisy: kontakt@agiarte.pl
– Zapisy trwają do 15.10.
– Zajęcia prowadzi Agnieszka [Kierat] Stadnik – Agiarte.pl – absolwentka ASP oraz Studium Pedagogicznego, aktualnie studentka kierunku Arteterapia, zawodowy grafik projektowy i warsztatowy, ilustrator. Agnieszka prowadzi zajęcia twórcze oraz tematyczne dla dorosłych i dla dzieci.


https://www.facebook.com/AgiarteAgnieszkaKieratStadnik/
https://www.instagram.com/agiarte.pl
https://agiarte.pl/