Stowarzyszenie Latarnia

Kurs Pierwszej Pomocy

W dniach 14 i 15 października 2023r. (sobota, niedziela) w dwóch blokach po 8 godzin (od 9.00 do 17.00 razem 16 godzin ) organizujemy kurs pierwszej pomocy.

Warto nauczyć się lub przypomnieć  sobie umiejętności, które mogą uratować życie. Każdy uczestnik kursu otrzyma książeczkę o pierwszej pomocy opracowaną przez radę naukową Zakonu Maltańskiego oraz zaświadczenie o udziale wystawione przez instruktorów  maltańskiej służby medycznej.

W ramach Kursu Pierwszej Pomocy zajmiemy się następującymi kwestiami:

 • Aspekty prawne i psychologiczne udzielania PP
 • Stan zagrożenia życia, łańcuch ratowniczy
 • Bezpieczeństwo własne na miejscu zdarzenia
 • Kontrola świadomości i oddechu
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – dorośli, dzieci, niemowlęta – wykorzystanie AED, sytuacje szczególne
 • Wsparcie psychologiczne poszkodowanego
 • ewakuacja z miejsca zdarzenia
 • udar cieplny
 • omdlenie
 • hipotermia
 • zadławienie
 • zatrucia
 • astma
 • anafilaksja
 • padaczka
 • zawał serca
 • udar mózgu
 • porażenie prądem elektrycznym
 • oparzenia
 • odmrożenia
 • krwotoki
 • amputacja
 • wstrząs
 • ciało obce w ranie
 • ciało obce w oku
 • uraz głowy
 • uraz brzucha
 • uraz kręgosłupa
 • złamania, skręcenia, zwichnięcia

  Uczestnicy, poza wiedzą teoretyczną będą brać udział w scenkach symulowanych umożliwiających praktyczną weryfikacje nabytej wiedzy. Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne w formie książeczki. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie takiego kursu (przydatne w pracy – BHP)

 

                          Koszt kursu 200 zł/osobę