Stowarzyszenie Latarnia

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – jesień 2023

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” to cykl 10 spotkań warsztatowych przeznaczony dla rodziców, dziadków, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty opracowane zostały na podstawie programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i innych źródeł.

Zawartość tematyczna kursu:·
👉 Relacja – jak budować i pogłębiać dobrą relację z dzieckiem.
👉 Uczucia – jak akceptować i radzić sobie z trudnymi emocjami.
👉 Współpraca – jak skłonić dzieci do wspólnych działań.
👉 Dyscyplina – jak korygować niepożądane zachowania bez przemocy.
👉 Samodzielność i odpowiedzialność – jak kierować, a nie wyręczać.
👉 Poczucie wartości dziecka – jak budować i rozwijać pozytywny obraz siebie i adekwatna samoocenę.
👉 Co robić, gdy dzieci się biją? – jak gasić pożary.
👉 Kto się lubi, ten się czubi – jak pomóc rodzeństwu być za pan brat.

Dla uczestników kursu przygotowaliśmy certyfikaty ukończenia warsztatów.

Jesienna edycja odbywać się będzie w dwóch miejscach: Krakowie i Zabierzowie. 

Kraków:
Czwartki w godz. 17.30 – 20.30
Rozpoczęcie 21.09.2023
Miejsce : Sala wykładowa OSK Flinstones, ul. Balicka 18, pętla tramwajowa Bronowice Małe

Zabierzów:
Wtorki w godz. 17.30 – 20.30
Rozpoczęcie 26.09.2023
Miejsce : Sala GOPS przy ul. Kolejowej 11, Zabierzów