Stowarzyszenie Latarnia

Odliczenie darowizny od podatku

Czy wiesz że… przekazując Stowarzyszeniu Latarnia darowiznę pieniężną w formie bezgotówkowej lub jeśli przedmiotem darowizny są towary, możesz odliczyć taką darowiznę od podatku?

  • nawet do 6% dochodu
  1. Przekaż darowiznę bezpośrednio na konto PKO Bank Polski 61 1020 2906 0000 1802 0388 8690, wpisując w tytule „darowizna na cele statutowe”
  2. Pod koniec roku podatkowego możesz zgłosić się do nas, aby otrzymać potwierdzenie łącznej kwoty przekazanych darowizn na rzecz Stowarzyszenia Latarnia
  3. Przy rozliczaniu podatków dołącz załącznik PIT/O do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28
  4. Przechowuj potwierdzenie przekazanych darowizn oraz dowód wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia Latarnia lub dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, posiadający dane Stowarzyszenie Latarnia oraz oświadczenie Stowarzyszenia Latarnia o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna

W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny przyjmujesz wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Jeśli jesteś podatnikiem podatku VAT, to wartość brutto pomniejszasz o tę część podatku naliczonego, którą masz prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Pamiętaj, że wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa.

Źródło: podatki.gov.pl